Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Akustik klass 05 åk 7 VT-19

Viktoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Förstå vad ljud är Förstå hur ljud sprids Kunna ljudets fart i luft Veta något om ljudets fart i andra ämnen Veta vad frekvens är och vilken enhet som används Kunna förklara skillnaden mellan hög och låg ton, skillnaden mellan stark och svag ton samt skillnaden mellan toner och buller

När
V. 3-

Mål

 • Förstå vad ljud är
 • Förstå hur ljud sprids
 • Kunna ljudets fart i luft
 • Veta något om ljudets fart i andra ämnen
 • Veta vad frekvens är och vilken enhet som används
 • Kunna förklara skillnaden mellan hög och låg ton, skillnaden mellan stark och svag ton samt skillnaden mellan toner och buller
 • Veta vad som gör att samma ton låter olika på olika instrument
 • Kunna förklara resonans
 • Veta vilka människans hörselgränser är och vilka ljud som ligger över och under dessa
 • Veta något om användning av ultraljud
 • Veta något om ljudnivå och hörselskador
 • Veta något om bullerbekämpning

Lär mer

 • Veta hur vi uppfattar att ljud reflekteras
 • Känna till någon praktisk användning av att ljud reflekteras
 • Veta något om mikrofon, högtalare och lagring av ljud

 

Kunskapskrav

Eleven har kunskaper om materia, universums uppbyggnad och  andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med rörelser och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Fakta

Gleerups Fysik 7-9 kap 8. Akustik

 

Studi.se

 

Filmer

Vad är ljud?

Ljud (Vi lär oss om) Studiehandledning

Studi.se

 

Undersökning
Vid vilken frekvens började du höra ljudet?

 

Begrepp

akustik

buller

decibel

eko

ekolod

frekvens

hertz

hög ton

infraljud

ljud och tryck

ljudnivå

låg ton

resonans

stark ton

svag ton

svängningar

ultraljud

våglängd

 

Lektionsuppgifter på Classroom

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Matriser i planeringen
Ljud Akustik Systematisk undersökning klass 05 åk 7 VT-19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter