Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Wings 9 section 2- Love

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

In the section about love in Wings 9 you will read, hear, talk and write about love in different ways and about different kinds of love. This section is about falling in love, love in films and books. You will get to read love poetry and lots more. We will work with this section from week 3 until week 10

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Det här ska du kunna:

Målet med arbetsområdet "Love" är att du ska:

 • använda ord som hör till området och som återfinns i texterna i planeringen
 • läsa och förstå olika typer av texter inom ämnet
 • samtala och diskutera om kärlek i t.ex. film, böcker, musik
 • förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift

Undervisning och bedömning

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • att utöka ditt ordförråd inom ämnet kärlek.
 • läsa olika typer av texter
 • diskutera faktorer som påverkar våra val och diskutera kärleksproblem
 • att läsa och skriva kärlekspoesi
 • lyssna på musik kopplad till kärlek och göra hörförståelseuppgifter
 • skriva om kärleksproblem och ge tips hur man kan lösa dessa

 

Så här får du visa vad du kan:
Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom både muntliga och skriftliga uppgifter för att de olika kunskapskraven samt genom att:
 • delta i samtal och diskutera, t ex role-play, eller diskussioner i större eller mindre grupp
 • skriva ett brev ( ett s k agony aunt letter) där du använder dig av de ord vi har övat på

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska år 9 Love
Uppgifter
Vocabulary -Section 2 , Love
A love poem