Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Produktion, handel och transport

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Hur kommer det sig att det mesta av våra kläder är tillverkade på andra sidan jordklotet? Detta och mycket annat kommer vi att undersöka under vårt kommande arbete.

Planering i geografi 

Kartor 

& 

Produktion, handel och transport 

8B 

 

Under de första veckorna av terminen kommer vi att arbeta med geografi på lite olika sätt. Vi inleder med kartkunskap för att sedan övergå till mer teoretisk kunskap om förändrade handelsmönster, produktionsvillkor och miljömässiga konsekvenser av det. 

 

Arbetet: 

  • Kartor 3 lektioner, vecka 2-3. Kartförhör x2.  

  • Varifrån kommer våra kläder? Film och diskussion 

  • Genomgångar och enskilt arbete med uppgifter som avslutas med ett prov den 5/2. 

 

Tid: 

Allt som allt arbetar vi vecka 2-6 med detta område. 

 

 

Måndag 

Tisdag 

Torsdag 

Fredag 

Vecka 2 

10-11/1 

Jullov  

Jullov  

Arbete med kartor 

Arbete med kartor 

 

Vecka 3 

14-18/1 

Arbete med kartor 

Plugg på kartor 

Genomgång av kartorna 

 

Läxa till torsdag: undersöka var ens kläder tillverkas 

Var tillverkas våra kläder? 

 

Film: Sweatshop + uppgifter 

 

Läxa till måndag: titta klart på alla delar av Sweatshop samt besvara frågorna 

Film: Spårbart 

Genomgång s 133-137 i häftet 

 

Eget arbete med uppgift 1a och b 3 a-c samt 8 a-c 

Vecka 4 

21-25/1 

Diskussion och genomgång av uppgifterna till Sweatshop 

 

Genomgång av uppgifter s 133-137 

Genomgångs film s 140-146 i häftet. 

 

Arbeta med uppgift 4 och 5 

 

Jämförelse (uppgift 11) Nigeria-Indien-Brasilien-Sverige 

Läxförhör kartor: Europas länder och huvudstäder samt hav 

 

Arbeta med uppgift 4 och 5 

 

Jämförelse (uppgift 11) Nigeria-Indien-Brasilien-Sverige 

Genomgång av uppgifterna 4, 5, 11 

 

 

 

Vecka 5 

28/1-1/2 

Genomgångsfilm s 151-156 i häftet. 

 

Arbeta med uppgift 6 och 7 

 

Arbeta med uppgift 8-10  

Arbeta med uppgift 8-10  

Läxförhör kartor: 

Världsdelar och länder  

 

Genomgång uppgift 8-10 

Catching up - göra klart/gå igenom det jag inte har fattat lektion 

 

 

 

Vecka 6 

4-8/2 

Plugga-på-lektion 

PROV 

 

 

 

Läxor:  

Ta hem och arbeta med uppgifterna om du är borta/sjuk eller inte får arbetet gjort på lektionerna av någon anledning, så att du inte halkar efter. 

Material: 

Vi kommer att arbeta med ett häfte som delas ut till var och en. Vi kommer att gå igenom häftet och ha ett avslutande prov på viktiga delar av innehållet. 

 

Examinationer: 

Kartförhör 24/1 (Europas länder och huvudstäder samt hav) 

Kartförhör 31/1 (världsdelar och utvalda länder i världen) 

PROV 5/2 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Produktion, handel och transport
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter