Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Textilslöjd Broderi

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Eleverna tränar på de 5 vanligaste broderistygnen. Därefter broderar de en bild av ett motiv som de ritar med inspiration från bilder på nätet. Broderiet monteras sedan till en kudde eller en tavla.


VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och

VAD kommer att bedömas?

Jag ska lära mig 4 olika sömmar som man använder i broderi.

 

Jag ska lära mig om broderiets historia.

 

Jag kommer att få göra en teckning/ skiss som jag sedan överför till tyg och broderar.

 

Jag kommer att träna på att, klippa, mäta, nåla, överföra ett motiv till tyg.

 

 

Jag kommer träna på att välja rätt söm till det uttryck jag vill ha.

 

Jag ska träna på att planera, genomföra och utvärdera mitt arbete.

 

 

Jag får muntliga och skriftliga instruktioner av min lärare om vad jag ska tänka på när jag arbetar med mitt broderi.

 

Jag ska träna på handsömnad, hur man trär nålen och hur man fäster en tråd.

 

Jag ska lära mig att använda olika muntliga och skriftliga arbetsbeskrivningar/instruktioner.

 

Jag ska träna på att använda olika begrepp /slöjdord när jag skriver om mitt arbete.

 

Vi pratar om broderiet och dess historia.

Genom att visa hur jag arbetar och överför en bild till broderi.

 

Genom att visa att jag kan använda redskap på ett säkert och riktigt sätt.

 

Visa att jag tar ansvar och tar egna initiativ i mitt arbete

 

Visa att jag kan hjälpa till att utveckla idéer i mitt arbete med broderiet

 

Jag monterar mitt broderi som en tavla eller kudde eller annat.

 

Hur jag skriver och värderar mitt arbete i loggboken och använder de begrepp/slöjdord jag lärt mig under arbetet

 Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Slöjd 1-6
Textilslöjd åk 6 Lgr11
Uppgifter
Träna de fem fria broderistygnen på en provlapp.
Brodera din bild

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback