Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Alla årskurser

Freizeit und Hobbys

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Du lär dig prata om vilka sporter och hobbies du tycker om och vilka du inte tycker om. Du får öva på att uttrycka när och hur ofta olika fritidsaktiviteter sker samt vad du tycker om olika datorspel.

Mål för arbetsområdet och det du ska kunna

 

  • Kunna berätta vilka sporter och instrument du gillar och inte gillar
  • Kunna berätta vad du tycker om att göra och vilka som är dina favoritsysselsättningar
  • Kunna säga dina åsikter samt vad du föredrar
  • Kunna berätta när och hur ofta du gör något
  • Känna till några strategier för att lära dig nya ord

Undervisning, arbetssätt och aktiviteter

Vi arbetar med hörövningar, dialoger och kortare texter i vår digitala lärobok Tyska 6-9.Vi kommer även att arbeta med längre texter i boken. Vi kommer att repetera och fördjupa oss i avsnittets grammatik i språklabbet, och du hittar ytterligare övningar och självrättande tester under Extra och Test. I Checkliste, checklistan, kan du göra en självbedömning av hur väl du lärt dig de olika momenten i Einheit 5 Freizeit und Hobbys.

 

Eftersom språkinlärning fokuserar på kommunikation så är det viktigt att du i de flesta övningarna diskuterar med eller arbetar tillsammans med någon annan, vilket också gör lärandet roligare.

Elevinflytande

Har du förslag på hur vi ska arbeta? Tala gärna om det!

Bedömning

Under tiden som vi arbetar i arbetsområdet berättar du muntligt på lektionerna vad du tycker om att göra och vilka som är dina favoritsysselsättningar. Du visar i ditt arbete på lektionerna hur ditt ordförråd växer och hur du fördjupar dig i avsnittets grammatik.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback