Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Naturvetenskapliga fenomen

Kristallen, Hedemora · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi vill tillsammans med de yngsta barnen väcka nyfikenhet och intresse för naturvetenskapliga fenomen.

Syfte:

Att ge de yngsta barnen möjlighet att förundras över, utforska och uppleva naturvetenskapliga fenomen. Även att uppmärksamma och urskilja samt att samtala om, diskutera och jämföra olika händelseförlopp i förskolans värld.

Mål:

Se kopplade läroplans mål.

Metoder:

Vi vill ge barnen konkreta, engagerade upplevelser inom:

  • Naturens olika kretslopp
  • Samband i naturen
  • Kunnande om växter och djur
  • Kemiska processer
  • Fysikaliska fenomen

Genom planerade lekfulla aktiviteter kommer vi att bjuda in barnen till olika vardagliga fenomen samt följa årstidsväxlingar. 

Närvarande, engagerade pedagoger som tar tillvara på alla barnens upptäckter i vardagen.


Läroplanskopplingar

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter