Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Area, omkrets, volym åk 8

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Area, omkrets och volym

INNEHÅLL

Du kommer att lära dig beräkna area, omkrets och volym på olika geometriska figurer. Du kommer även att lära dig olika enhetssystem, hur de hänger ihop och enhetsomvandling.

EXAMINATION

Du kommer att bedömas genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser och prov.


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Åk 8 Matematik - Bedömningsstöd Vårby RO
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter