Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Industriella revolutionen

Arbråskolan F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Syftet med det här arbetsområdet är att ni ska förstå orsakerna till och konsekvenserna av den industriella revolutionen, samt hur revolutionen fortfarande påverkar dagens samhälle.

Om arbetsområdet 

Saker som du tar för givet hade inte funnits om det inte vore för den industriella revolutionen. Tänk bara på den teknik som du använder varje dag – din telefon, din dator eller bussen som du tog till skolan i morse. 

I det här arbetsområdet får du studera den industriella revolutionen, en revolution som förändrade samhället i grunden. Du får studera orsakerna till revolutionen och hur revolutionen påverkade människorna under den här tidsperioden. Du får också diskutera och resonera kring hur den industriella revolutionen påverkar oss i dag. Förde revolutionen bara med sig positiva förändringar i samhället? 

 

Lärandemål 

 

Jag kan beskriva orsaker till industriella revolutionen. 
Jag kan förklara hur industrialiseringen påverkade olika människors liv. 
Jag kan använda och förklara historiska begrepp, som revolution, klassamhälle, urbanisering och triangelhandel 
Jag kan diskutera hur industriella revolutionen har påverkat vår nutid.


Läroplanskopplingar

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Matriser i planeringen
Industriella revolutionen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter