Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Bråk och procent åk 8

Kristinebergskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 13 februari 2019

Varför ska man hålla på och bråka? Kan man inte bara dela allt lika? Om hyran ska höjas med 2,3% hur gör jag då för att räkna ut den nya hyran?

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du ska kunna räkna med bråk och kunna använda procent i vardagliga situationer.

Arbetssätt och undervisning

  • Genomgångar
  • Matematiska diskussioner
  • Eget arbete 
  • Digilär 

Under temat bråk och procent arbetar vi för att du ska lära dig att:

- jämföra storleken på olika bråk
- förkorta och förlänga bråk
- räkna ut procentsatsen
- förstå och använda procent vid jämförelser
- addera, subtrahera och multiplicera bråk       

Elever som arbetar med röd kurs kommer att möta: förändringsfaktor, upprepade förändringar (procent), ekvationer med procent, procent med algebra, förenkling av uttryck i bråkform, division av bråk med och utan variabler.                                                                                                                                                                              

Begrepp du kommer att lära dig under området: bråk,  täljare, nämnare, förkorta, förlänga, procent

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (Kap 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina förmågor att:

  • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Kap 2 s. 15)
  • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (Kap. 2 sid. 15)
  • Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Kap 2 s.14)

 Visa vad du lärt dig

* Genom diskussioner och samarbete                                                                                                                                                                                                            * *Eget arbete
*Diagnos / formativ bedömning
* Skriftligt prov  Del 1 fredagen den 22/3 och del 2 fredagen den 29 / 3

 

Tidsram

ca 5 veckor  En mer exakt planering kommer att finnas i 8A:s "Classroom" för matematik

Bedömning

Se aktuell matris.


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter