Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8 - 9

Litteraturhistoria - från antiken till realismen

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

"Vreden, gudinna, besjung, den som brann hos Peliden Achilles"... Så börjar litteraturhistorien med Homeros' verk Iliaden. Under detta arbetsområde ska vi läsa om litteratur från olika epoker, lära oss nya begrepp som hör till litteraturen och redovisa om en epok/författare inför klassen.

Litteraturhistoria - från antiken till realismen

Litteraturhistoria är ett stort ämne och detta arbetsområde handlar om den västerländska (europeiska) litteraturen.

Uppgifter

Ni får ett häfte med fakta om de olika epokerna och ska svara på frågor till texterna. Sedan ska ni välja en epok att redovisa om inför klassen. Redovisningen kan ske i grupper om högst 3 personer.

 

Mål

Ni ska lära er mer om litteraturhistorien och hur litteratur kan påverka samhället och hur samhället kan påverka litteraturen. Många termer som används i samband med litteratur kommer att dyka upp och därför ska ni bekanta er med dessa inför framtiden. Hur kan man koppla svensk litteratur till olika epoker?

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.

Matriser i planeringen
Litteraturhistoria
Uppgifter
Frågor till texthäftet
Litteraturhistoria - De olika epokerna
Instruktioner till redovisningen