Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

SVAS Sammanställning av text

Erikslundsgymnasiet (används ej längre), Borlänge · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Den här uppgiften går ut på att skriva en sammanställning av två olika texter.

Skriv texterna från början i er svasmapp så att jag kan följa arbetet.

 


Läroplanskopplingar

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Matriser i planeringen
SVA 1: Skriftlig framställning sammanställa text
Uppgifter
Sammanställa text