Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

English - Overview of Planning for the spring term 2019

Montessoriskolan Vaxholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Fram till sportlovet (v9) 2019 kommer åk4-5 att arbeta med:

Grammatik & Språk

Verb i preteritum (regelbundna och oregelbundna verb), presens och futurum.

Prepositioner.

Repetition av frågeord - what, where, when, who och why?

Regelbunden plural.

Repetition av am, are, is + ing verb.

Sometimes, never, usually, often, always.

Delar av ett hus/hem.

Korta filmer om grammatik och andra teman.

Hörförståelse aktiviteter.

 

Projekt

Engelsktalande länder.

 

Högtider

Chinese New Year.

Alla Hjärtans Dag.

 

De delar av Centralt innehåll i årskurs 4–6 vi arbetar med är:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

 • Åsikter, känslor och erfarenheter.

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

 • Sånger, sagor och dikter.

 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter