Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Ansvarselever VT19

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Eleverna ska få möjlighet att ta mer ansvar och plats i deras undervisning.

VAD:

Ett mat-par får under en vecka vardera vara ansvarselever där deras ansvar är att:

 

Innan samlingen:

 • Ändra till dagens datum på dags-tavlan
 • Ta reda på vad dagens lunch är och skriva det på den stora whiteboard-tavlan.

 

Under samlingen:

 • Räkna barnen.
 • Gå igenom veckodag, datum, månad, årstid och årtal. Kamraterna räcker upp handen och ansvarseleverna ser till så att alla får en chans att svara.
 • Presentera dagen med hjälp av ordbilder.
 • Delar ut frukt till klasskompisarna

 

ÖVRIGT:

 • I mat-ledet får ansvarseleverna gå först och leda ledet.
 • Efter maten dukar ansvarseleverna av först och torkar borden som klassen sitter vid.
 • En dag i veckan får eleverna planera en aktivitet för klassen, vi går igenom VAD de vill ha för aktivitet och SYFTE “Vad vill du att kompisarna ska lära sig?” Efteråt utvärderar vi med klassen där de får lämna feedback och vi reflekterar kring hur man kan göra saker bättre. Denna feedback tar vi med oss till framtida planeringar för övriga elever.

 

BAKGRUND:

Vi har under hösten sett att eleverna har uppskattat att vara “ansvarsbarn” och att de verkligen har sett fram emot att det ska bli deras vecka. Det främjar elevernas lärande att vi har stor tilltro till deras förmåga och vill ge dem möjlighet att få känna sig att de kan och klarar allt! Därav vill vi utöka och utveckla uppdraget som numera kallas för “ansvarselever”. Vi arbetar för att eleverna ska få ökat självförtroende och tro på sig själva, lika mycket som vi tror på dem.


SYFTE:

 • Att få ta mer ansvar och förtroende
 • Att få känna att man kan och växa i att vara mer ansvarstagande för sig själva, sina kamrater och sin skola.
 • Känna sig viktiga, på riktigt.
 • Att planera, genomföra och reflektera efteråt.
 • Att få utmana sig själv i olika moment som; prata inför klassen, leda en grupp i aktivitet, ta emot feedback osv.

Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1