Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Idrott och hälsa vt 2018 årskurs 3

Linehedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

På idrotten denna termin kommer vi bland annat att få testa på olika aktiviteter och träna oss på simning.

 

Pedagogisk planering idrott och hälsa vt 2018 årskurs 3

 

Linehedsskolan 

 

Syfte:

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

 

 

Förmåga i fokus:

 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet

 

 

 

Centralt innehåll:

 

  Rörelse

 

 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

 

 

Hälsa och livsstil

 

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

 

 

 

Konkretisering av målen:

 

Rörelse

 

 

 

 • Eleven kan göra olika lekar och rörelser i vatten. Du ska även kunna flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

 

 

Hälsa och livsstil

 

 

 

 • Eleven ska kunna berätta hur deras upplevelse har varit kring den fysiska aktiviteten och återberätta vad som har tränats.

 

 

 

Genomförande:

 

Rörelse i ute- och innemiljö

 

Simträning i badhuset med simlärare

 

Redskapsgymnastik och motorikbanor

 

Tydliggöra målen för eleverna

 

Utvärdering efter varje lektion där du tränar på att prata om din idrottsundervisning.

 

 

 

 Bedömning:

 

 • Du deltar aktivt under idrottslektionerna
 • Du visar att du förstår och följer reglerna i olika lekar och idrotter.
 • Du beskriver hur man kan undvika att bli skadad i samband med lekar och idrott.
 • Du kan flyta och simma i rygg- och magläge.
 • Du ska kunna prata om och utvärdera din idrottslektion.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter