Skolbanken Logo
Skolbanken

Dans

Gamla Rindö förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Vi vill erbjuda barnen möjligheten att utforska dans och rörelse med hjälp av olika typer av musik- och dansstilar.

Varför?

Vi har sett att barnen visar ett stort intresse för dans, musik och rörelse.

Vi ser också stor vinning i ett sådant här projekt som rör hälsa, rörelse och välbefinnande eftersom dessa områden kommer att ges större utrymme i den kommande reviderade läroplanen för förskolan.

För oss är det mycket viktigt att barnen får ha inflytande i verksamheten. Därför kommer vi under arbetets gång utveckla temat succesivt efter barnens önskemål och intressen.

 

Vad? (Vad vill vi utmana barnen kring? Lärobjekt)

* Rumsuppfattning

* Kroppskännedom - olika sätt att röra sig på

* Rytm

* Dynamik

* Ljud och toner

* Förståelse om olika instrument

* Olika dansstilar

* Kultur

Hur? (Genomförande)

Vi gör plats för att röra på sig antingen i "Blå rummet" eller på avdelningen generellt. 

Vi provar oss fram och introducerar olika musikstilar och danser och ser vad barnen fastnar för.

Vi experimenterar och låter barnen leda oss i projektet, vi gör de rörelser de gör och lägger endast till små rörelser vid behov. Ibland styr barnen, ibland visar vi rörelser.

Vi tittar på snuttar från dansprogram (t.ex. So you think you can dance, let's dance) och imiterar

Vi introducerar och prövar olika musikinstrument och arbetar med begreppen inom musikdynamik: starkt och svagt.

Vi dokumenterar kontinuerligt med bild, film och texter. Barnens egna tankar och idéer styr projektets utveckling.

 

Förslag på dans- och musikstilar:

* Balett - klassisk musik

* Flamenco - spanska rytmer

* Bollywood

* Svensk folkdans

* Afrikansk dans

* Orientalisk dans

* Popping/locking

* Reggaeton

* Street/breakdance 

* Cancan

* Charleston

* Disco - 70-tal

* Samba

* Riverdance

* Stepp

* Modern dans

Hur möjliggör vi den pedagogiska dokumentationen?

* Ta många foton och filmer, kortare anteckningar på vad barnen gör och säger

* Gör pedagogiska dokumentationer ofta, för att se åt vilket håll projektet går

* Dokumentera barnens lärande och utveckling i lärloggar och bloggen på Unikum.

* Gör ett reflektionsprotokoll vid projektets slut, vart hamnade vi?


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback