Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Musik Åk 6 VT-19

Noltorpsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Vi kommer under vårterminen att arbeta med Ensemble, Musiklyssning och musikskapande.

Arbetsområde:

Under vårterminen kommer vi att ha tre olika moment som vi ska arbeta med.

Vi kommer att börja med Ensemblespel där vi går igenom grunderna på alla instrument som vi ska spela först: Piano, gitarr, bas, sång och trummor. Därefter kommer vi tillsammans att spela på dessa instrument i ett rotations-arr (vi kommer att byta instrument under lektionens gång så att alla får spela/sjunga allt.) 

Samtidigt som vi arbetar med detta kommer vi att öva på musiklyssning, där vi i slutet på varje lektion fyller i ett papper med frågor kring den låt vi lyssnar på. Jag väljer låter i olika genrer (musikstilar).

I slutet av terminen kommer vi att fokusera på skapande där vi ska göra vår egen låt. Vi kommer då att arbeta i datorprogrammet Soundtrap.

Konkreta mål:

Du ska kunna spela på samtliga instrument samt kunna byta ackord i tajming.

Du ska kunna utskilja olika delar i musiken och höra olika instrument samt kunna höra skillnad på olika genrer.

Du ska skapa en egen låt.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Spela ackorden vi övar på i timing. Alltså att du byter ackord när vi ska samt att du spelar ackorden när de ska spelas.

Kunna urskilja instrument i olika låtar, samt höra vilken genere låtarna tillhör och kunna reflektera över skillnader mellan olika genrer.

Vara aktiv under lektionerna och delta på det vi arbetar med. 

Göra små tester kring musiken och dess funktioner, så som vad pianotangenterna heter, eller vad de olika delarna i en låt heter. 

Ditt eget skapande, hur arbetet varit samt hur slutproduktionen blir. 

Undervisning:

Under lektionerna kommer vi att gå igenom alla instrument som vi ska spela på. Vi kommer att öva på samtliga instrument samt öva på hur man spelar på dem.

Vi kommer att ha genomgångar på hur man spelar samt hur man tar ackorden på alla instrument.

Vi kommer att ha små tester där ni får visa mig era kunskaper kring musiken, vi kommer att öva mer på det vi inte kan.

Vi kommer i slutet på varje lektion att arbeta aktivt med musiklyssning genom att fylla i ett papper som heter Urskilja karaktärer från olika genrer och kulturer, där det ställs 8 olika frågor kring musiken vi lyssnar på. För att vi ska få en blandning på genrer så väljer jag musiken.

Vi kommer att arbeta med Soundtrap under musiklektionerna samt hur man skapar en låt och vilka delar som ska vara med.

 

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter