Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

matemtik

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Vi arbetar vidare med bråk, procent, decimaltal, geometri och de fyra räknesätten, med ökande svårighetsgrad, klara problemlösning med hjälp av de olika räknesätten.

Matteborgen 5B

Vi arbetar vidare med bråk, procent, decimaltal, geometri och de fyra räknesätten, med ökande svårighetsgrad, klara problemlösning med hjälp av de olika räknesätten.

Konkreta mål

Du ska:

•kunna jobba självständigt, i par samt i grupp.

•be om hjälp då du inte förstår.

•delta i matematikdiskussioner.

Redovisa problemlösningar inför en grupp.

Arbeta med olika matematikuppgifter på Elevspel (iPad)

 

Undervisning och arbetsformer

Uppstart med genomgång av mål och gemensam diskussion angående ämnet.

Vi har kontinuerligt gemensamma genomgångar där nya delmoment tas upp.

Du arbetar på egen hand och med hjälp av lärare och  andra löser ni matematikuppgifterna i boken.

 

Du kommer att få undervisning om:

•division med minnessiffra

•att räkna med överslag

•läsa och skriva bråk

•hur man räknar ut en del av ett antal

•jämföra och storleksordna bråk

•skriva bråk som decimaltal

•decimaltalets siffrors värde och namn och hur man räknar med dem

•sätta ut decimaltal på en tallinje

•vinklar, (räta, spetsiga och trubbiga) grader, gradskivor och vinkelsumma

Läroplanen

 

Bedömning: Vad ska bedömas?

•Din förmåga att räkna division med minnessiffra.

•Din förståelse hur man använder överslagsräkning och rimlighetsbedömning.

•Din förtrogenhet att läsa, räkna, skriva och storleksordna bråk.

•Din förmåga att använda decimaltal och kunna skriva bråk som decimaltal.

•Din förmåga att använda vinklar, grader, vinkelsumma och gradskiva.

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar.

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid

Beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.

Metodernas användning i olika situationer.

 Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Bedömningsmatriser                           E                                       c                                                  A

Division

Du ska kunna räkna division med minnessiffra.

Du är osäker på kortdivision.

Du behärskar enklare kortdivision med minnessiffra

Du visar stor säkerhet vid division med minnessiffra.

Överslagsräkning

Du ska förstå hur man använder överslagsräkning och bedöma om ditt svar är rimligt.

Du visar osäkerhet på överslagsräkning/ rimlighetsbedömning

Du behärskar överslagsräkning och använder dig av det för att se om ett svar är rimligt.

Du inser värdet av att använda dig av överslagsräkning och rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Bråk Du kan läsa och skriva bråk, storleksordna dem och räkna med dem.

 

Du är osäker på bråkräkning.

Du har förmågan att läsa och skriva bråk. Du behärskar dessutom att storleksordna och räkna enkla bråk.

Du behärskar bråken, kan jämföra, storleksordna och räkna med dem.

Decimaltal

Du har förmågan att använda och räkna decimaltal

Du är osäker på decimaltal.

Du behärskar att storleksordna och räkna enkla decimaltal inom de fyra räknesätten.

Du visar stor säkerhet i att räkna decimaltal inom de fyra räknesätten.

Bråk som decimaltal

Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.

Du är osäker på att omvandla bråk till decimaltal.

Du kan omvandla enkla bråk till

Du ser sambandet mellan bråk och decimaltal och kan omvandla dem.

Vinklar - mäta och rita

Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.

Du är osäker på vinklar och grader.

Du behärskar att använda en gradskiva för att rita, mäta eller räkna ut en vinkel.

Du behärskar vinklarna och kan bedöma hur många grader en vinkel är, samt veta att en triangels vinkelsumma alltid är 180 grader.

Vinklar - begrepp

Du känner även till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och dess grader

Du är osäker på vinklarna och har svårt att skilja på graderna.

Du kan urskilja vinklarna rät, spetsig och trubbig.

Du känner till att en rät vinkel är 90°, en spetsig mindre än 90° och en trubbig mer än 90°.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter