Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Poetisk text

Gaddenskolan, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 januari 2019

Vi bär alla med oss minnen, känslor och erfarenheter som vi kan göra om till dikter och poetiska skrifter. När du skriver i poetiska texter utgår du från det som finns i ditt hjärta och i sina tankar, men även det som finns runt omkring dig. Poesi kan alltså handla om stort och smått. I detta område kommer du att få läsa och samtala om olika typer av poetiska texter. Du kommer upptäcka hur poetiska texter kan vara uppbyggda och du kommer att få prova på att skriva poesi om något som är viktigt just för dig. Och till sist får du framföra din poetiska text för dina kamrater.

 

Ämnesspecifik förmåga 

Du ska kunna:

Läsa och tolka olika typer av poetiska texter.

Urskilja några sätt som poetiska texter kan vara uppbyggda på.

Planera och skriva en poetisk text.

Använda ett målande språk när du skriver. 

Muntligt framföra din egen eller någon annans poetiska text. 

 

Begrepp/språkliga mål

Att träna på att förmedla känslor med ord. 

Att bli säkrare på ordvalets betydelse för att ge känslor hos läsaren. 

 

Bedömning

Bedömningsformerna för detta område är

Skriftliga - att skriva poetisk text

Muntliga- att samtala och diskutera i grupp.

Muntliga - att läsa upp en dikt inför klassen.

Estetiska - att göra bilder/göra film till en poetisk text. 

Skriftliga - att skriva minst en poetisk text. 

 

Kunskapskrav (för år 6)

Se nedan (Poetisk text -läsa, skriva, tala- åk 6). 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Poetisk text -Läsa, skriva tala- åk 6
Uppgifter
Din dikt