Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Diamantjakten 2018-2019

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 januari 2019

Vi läser, samtalar och arbetar med materialet "Diamantjakten".

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Läsa
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor

om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter

Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt.
- använda tankekarta som planering för ditt skrivande

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Undervisning

Vi kommer delvis följa Diamantjaktens arbetsgång. Vi arbetar även med andra saker inom svenskan.

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

Läsning vid läsläxan
Visa att du har läsförståelse genom att arbeta med olika övningar i läsförståelse i arbetsboken.
Kunna samtala om en given text och återge innehållet. Skriva enkla texter som andra kan läsa och förstå.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Diamantjakten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter