Skolbanken Logo
Skolbanken

Vardagsaktivitet VT -19

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Vårterminens arbetsområde inom ämnet vardagsaktivitet.

Kunskaper vi tittar på:

- Du ska kunna göra en inköpslista och hitta varorna i butiken. Listan ska vara indelad i frukt/grönt, mejeri, osv

- Du ska kunna sortera plast, metall, glas och kartong på rätt plats vid återvinningsstation samt i klassrummet.

- Du ska kunna benämna några platser i världen som har betydelse för dig och berätta något om platsen.

- Du ska kunna berätta om en kristen högtid t ex jul.

- Du ska kunna delta i klassråd med andra elever.

- Du ska kunna lyssna på berättelser och delta i studiebesök som rör de tre religionerna kristendom, islam och judendom.

 

Så här kommer vi att jobba:

- olika studiebesök och fältstudier

- planera matlista med Widgit go

- åka till affären och handla

- mallar och kartor 

- Delta i klassråd


Läroplanskopplingar

Rutiner vid inköp.

Återvinning och hur den fungerar.

Sverige och platser som har betydelse för eleven.

Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam och judendom.

Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.

Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.

Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.

Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.

Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.

Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter