Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematik 9 Samband och förändring

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Vi ska lära oss tolka matematiken bakom nyheter. Vi hör och ser samband, andel och grafer, vi ska tolka dessa och förstå innebörden.

 Vi ska använda samband mellan andel och det hela för att lösa problem inom olika ämnes områden.

 Titta på förändringfaktor och tolka förändringen.

 Egenskaper hos olika funktioner

 Linjära funktionens formel - beskriva egenskaper

 Rita och tolka grafer


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback