Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Klassbok och sokratiska samtal

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Hur kan vi tänka och resonera när vi läser och analyserar en text? Hur kan vi få ett rikare språk genom textsamtal? Detta ska vi lära oss med hjälp av Sokratiska samtal i klassen.

Mål för elev

Du ska under arbetsområdet bli bättre på att:

  • Samtala och diskutera
  • Framföra åsikter och föra resonemang kring texters budskap
  • Läsa, tolka och analysera skönlitteratur

Innehåll

Arbetsområdet handlar om att läsa och analysera skönlitteratur.

Genomförande

Under ett antal veckor framöver ska du läsa en skönlitterär ungdomsbok. 

Ni kommer att läsa individuellt. Ni kommer att diskutera i läsgrupper. Varje vecka har ni i läxa att läsa samt besvara frågor om det ni läst. Dessa frågor diskuterar ni sedan i gruppen. Vi använder oss av en diskussionsmetod som heter Sokratiska samtal. För att kunna tala om den bok du läser behöver du svara på och fundera över de frågor som du får av läraren i förväg. 

Ni kan använda er av stödord/stödmeningar under det Sokratiska samtalet. Arbetsområdet avslutas med en bokrecension av din bok och en utvärdering av arbetsområdet.

Jag vet att du kan när du ...

   ... visar dina kunskaper genom att: 

  • delta i gruppdiskussioner
  • skriva svar på bokfrågor
  • skriva en bokrecension och en utvärdering

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Bedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback