Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4B

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Matte Direkt 4B

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Mål

Läroplanens centrala innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Matteborgen. Diagnoser görs efter varje kapitel.

Boken tar upp:

 • tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • datum och almanackan
 • klockan
 • termometern
 • avrundning
 • addition och subtraktion i talområdet 0-10'000
 • vinklar
 • skala, förstoring och förminskning
 • bråk
 • multiplikation
 • kort division

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att använda tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund. 
 • Din förtrogenhet med datum och almanackan. 
 • Din förtrogenhet med klockan. 
 • Din förmåga att använda termometern. 
 • Din förmåga att avrunda 
 • Din förmåga att använda addition och subraktion i talområdet 0-10'000 
 • Din förmåga att använda multiplikation med nollor (10, 100, 1000), samt med större tal. 
 • Din förmåga att använda kort division. 
 • Din förmåga att läsa, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förståelse av vinklar. 
 • Din förståelse av skala, samt att förstora och förminska.

Hur ska det bedömas?

Utifrån diagnoser, mattetest och arbetet i klassrummet. 


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Matteborgen 4B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback