Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Bråk och procent

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

När du har arbetat med detta område ska du bli säkrare på att känna igen bråk och räkna med procent.

Tid: vecka 8-15

Arbetssätt: jobba i boken

Kahoot

Pararbete

Spel


Läroplanskopplingar

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter