Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och hälsa vt 2019 5: or

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Att röra på sig är kul. Under terminen kommer vi beröra många olika områden av ämnet där vi utvecklar vår fysiska förmåga, våra kunskaper samt våra möjligheter att arbeta tillsammans genom olika former av samarbete. Att ha kul, kunna samarbeta och att utvecklas som människa tillsammans med andra är viktiga mål som ämnet utgår ifrån. Det betyder att vi behöver idrotta på ett sådant sätt som gör att alla i vår grupp får möjlighet att uppleva just det, d.v.s. att alla ska tycka att det är kul att röra på sig.

Syfte med undervisningen

1. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga  rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

2. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

3. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Tidsplanering

V 2- 3 önsketimme

V 4-6 lekar

V 7 Boxning, yoga

V 8 SPORTLOV

V 9-11 eleverna håller i egna lektioner som de planerat i grupp.

V 12-14 grovmotoriska rörelser

V 15 höjdhopp

V 16 PÅSKLOV

V 17-23 uteperioen börjar nu

Friidrott, natur och utevistelse, allemannsrätten, brännboll, lekar mm

 

V 17, kommer eleverna att ha ett prov i idrott och hälsa.

 

Eleverna kommer att få ta hem en hälsodagbok där de under 4 veckor ska fylla i följande:( v 17- 20)

vecka 1, fysisk aktivitet

vecka 2 sömn/ vila

vecka 3 kost

vecka 4 mental träning/ motivation

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Matriser i planeringen
IDROTT OCH HÄLSA år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter