Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Noveller 2019

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

I det här arbetsområdet så kommer du att få lyssna till, läsa och skriva egna noveller. Temat för novellerna detta år kommer att vara känslor.

Arbetssätt:

  • Vi kommer att läsa olika noveller högt för att titta på genrens typiska struktur.
  • Genomgång av hur man bygger upp en novell.
  • Eleverna kommer att få skriva egna noveller antingen för hand eller på dator.

 

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

  • Veta hur en novell är uppbyggd och vad som är typisk för den genren.
  • Kunna skriva en egen novell.

 

På vilket sätt bedöms det:

  • Vi kommer att bedöma era egna noveller utifrån novellens typiska genrestruktur.
  • Vi kommer dessutom att bedöma era noveller utifrån våra svenska skrivregler.

 

Viktiga begrepp/personer: genre, novell, textstruktur, inledning, handling, avslutning

 

Tidsplan:

 Vecka 3-7: Vi lyssnar på olika noveller och diskuterar vad de har gemensamt. Vi har en gemensam genomgång om hur man bygger upp en novell. Vi planerar och skriver våra egna noveller, för hand eller på dator.

Vecka 7, den 11/2: Lämnar in noveller för uttagning av bästa novell i din årskurs. 

Vecka 7, den 14/2: Torsdagen den 14/2 är det "Novelldagen" för åk 4-6. Arbetsområdet med noveller avslutas. 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inlämning av noveller