Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

SV Min bok om kärlek åk7 VT19

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Ni ska låta kärleken ta över era liv och bli kreativa skribenter i det här arbetsområdet som ska bubbla över av värme och kärlek!

Lektionsinnehåll

Du kommer under några veckor att arbeta med temat kärlek. Vi kommer inleda genom att samla ord och begrepp för temat i ett ordmoln. Dessa kommer ni ha nytta av i era arbeten längre fram. På lektionerna kommer vi även gå igenom olika texttyper för att titta på struktur men även innehåll.

Ert arbete består nämligen i att göra en bok om kärlek. Vissa kapitel är obligatoriska och andra är valbara.

Boken ska ha en:

  • framsida med någon bild
  • baksida med synopsis och ditt namn
  • innehållsförteckning (efter framsidan)
  • avslutning i form av slutord

Kapitlen ska ha rubriker. Sätt gärna in bilder som underlättar och förstärker din text. Använd bilder som du själv fotograferat eller ritat.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Min bok om kärlek
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter