Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Geografi åk 8. Hållbar utveckling.

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

LPP för Geografi åk 8.

Geografi - LPP år 8
Du ska få kunskaper om människans livsmedelsförsörjning och hur jordens befolkning är fördelad över världen samt känna till orsakerna till detta. Du ska samtidigt öka din miljömedvetenhet genom att få kunskap om hur olika livsstilar sätter ekologiska avtryck på vår jord.

 

Sidor att läsa i geografiboken:

Mat från mark och vatten s. 158- 159

Människorna i världen s. 166- 174

I-länderna s. 306-318

U-länderna s. 320-330

Energi s. 332- 342

Hållbar utveckling s. 344- 352

Vår gemensamma miljö s. 345- 359

 

Långsiktiga mål

Du ska ha kunskap om

·         Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporte­ras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

 

·         Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 

·         Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Lärandemål
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att och visa på kunskaper om

·         Världens viktigaste baslivsmedel och var de produceras

·         Hur jordbruket går till i olika delar av världen

·         Hur världens befolkning är fördelad över jorden och orsakerna till detta

·         Vad begreppet befolkningspyramid innebär

·         Olika typer av energikällor och dess för- och nackdelar

·         Diskutera människans miljöpåverkan i olika delar av världen

Undervisning

-       Lärarledda genomgångar av bakgrund, modeller och förklaringar av begrepp

-       Självständiga studier kring ämnesområdet med respons från läraren

-       Arbeta med att läsa av och tolka kartor, diagram och tabeller

-       Filmer med efterföljande diskussioner

-       Träna på att göra jämförelser

-       Träna på att dra egna slutsatser och skapa egna förklaringar

-       Läxförhör och muntlig diskussion

Bedömning

Underlag för bedömning är:

·         Dina slutsatser och förklaringar och hur du underbygger dem med ämnesfakta

·         Hur du använder relevanta ord och begrepp i dina texter och diskussioner

 

I arbetsområdet bedöms dessa kunskaper:

                                                             E                                                    C                                                       A

 

 Beskriva samspelet mellan människa, samhälle och natur

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Använda geografiska ord och begrepp

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation 

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

         

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback