Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Tid

Anpassad grundskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 4 februari 2020

Vi kommer att arbeta mot en ökad förståelse för olika begrepp som används i samband med tid.

Vi kommer att

 • arbeta med olika tidsbegrepp som före, efter, först, sist, nu, då, sen, snart etc.
 • arbeta med sekvenser för att se tidsföljd t.ex. vad händer först, sedan m.m.
 • arbeta med året: årstider, månader, veckodagar och dygn samt begreppen igår, idag, imorgon. .
 • följa ett träd genom årstiderna.
 • titta på andra verktyg som mäter tid som timetimers, äggur, timglas och tidtagarur.
 • känna igen något klockslag som t.ex. när skolan börjar eller slutar, samt ytterligare klockbegrepp och avläsning för de elever som har den förståelsen.
 • ha praktiska övningar i smågrupper.  
 • samtala kring vad som är rimligt att utföra under en viss tid.
 • göra enklare uträkningar kring tid rörande varje elevs vardag.  
 • sjunga sånger som handlar om tid.
 • uppmärksamma några högtider.
 • se filmer inom ämnet.
 • arbeta med arbetsblad.                                                          

Läroplanskopplingar

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

tala och samtala i olika sammanhang,

Enheter och uttryck för tid, till exempel klockslag, idag och år.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.

Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.

Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.

Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.

Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.

Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter