Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Höst

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Ett år har fyra olika årstider. Vi ska lära oss om alla fyra, men börjar med den som är nu. Vet du vad den heter? Vi ska studera hur det ser ut i naturen och prata om vilka högtider det finns vid den årstiden. Högtider! Vad är det? Är det tid som är hög?

Syfte

- Du ska få öva dig att undersöka och studera naturen.
- Du ska få lära dig begrepp, ord, som du kan använda för att beskriva naturen.

Centralt innehåll och arbetssätt

Vi kommer att:

- prata och diskutera i klassen.
- se på bilder och filmer.
- vara ute och studera naturen.
- skapa på olika sätt kring det vi ser och lär.
- skriva om årstiderna.

Du kommer att få lära dig begrepp, ord, som har med naturen att göra t.ex. årstid, natur, väder, växter, temperatur, livscykler, dvala och ide.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att analysera.
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.

Din begreppsliga förmåga.
Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.

Se aktuell bedömning under fliken "bedömning". 

Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Matriser i planeringen
NO: Årstiderna Höst
NO: Årstiderna Höst
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter