Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska år 5

Berghultskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

I vår undervisning i engelska kommer vi att:

 • läsa,skriva, tala och lyssna
 • lära oss om hur man lever i något engelsktalande land
 • lära oss ord och fraser inom olika ämnesområden som är bekanta för eleven
 • lära oss stava på engelska
 • lära oss enkel engelsk grammatikDetta lär vi oss genom att:

 • läsa olika texter på engelska
 • skriva enklare texter
 • utveckla talet genom t ex dialoger, samtal, sånger samt högläsning
 • berätta om dig själv på enkel engelska
 • lyssna på talad engelska i t ex hörövningar, film och sånger
 • prata och läsa om hur man lever i något engelsktalande land
 • träna nya ord, fraser och grammatik genom praktiska och teoretiska övningar

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • läsa enkla texter på engelska och förstå innehållet
 • förstå enkel talad engelska
 • skriva en enkel text inom något för dig bekant ämnesområde där du tillämpar enkel stavning och enkla grammatiska regler
 • delta i samtal med en eller flera kamrater där du använder dig av för oss bekanta ord och fraser

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Floda/Tollered överlämning 5-6 engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter