Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Ord och inga visor (6C vt-19)

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 februari 2019

Ord och uttryck samt minoritetsspråken i Sverige!

Syfte

Att utveckla ordförråd och uttryckssätt
Att lära sig om våra svenska minoritetsspråk

 

Innehåll

Ordförråd och ordlista
Uttryck, ordspråk och talesätt
Metaforer och liknelser
Synonymer, antonymer och homonymer
Minoritetsspråk

Vi utgår från:
Zoomboken, kapitlet "Ord och inga visor"
Kortfilmer om minoritetsspråken ("Andrea hälsar på")

Bedömning

Arbete och samtal under lektionerna
Ett avslutande förhör där du får visa vad du har lärt dig


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Att kunna inför förhöret Ord och inga visor