Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Källkritik

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 februari 2019

Vi arbetar med källkritik!

Vi arbetar med källkritik och fokuserar på ett källkritiskt förhållningssätt till information från internet.


Läroplanskopplingar

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Matriser i planeringen
Källkritik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter