Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Tyska Genau 3 Årskurs 8 - Kapitel 3 -6 + mm

Lorensberga 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Hallo und herzlich Willkommen zum Deutschunterricht! Hej och hjärtligt välkommen till tyska lektionen! Vi kommer att lära oss att presentera och kommunicera på tyska samt många andra roliga saker!

Undervisning, arbetssätt och redovisning

 • Vi kommer att arbeta vidare med boken "Genau 3" med hjälp av boken Genial A1.


   • Uttal
   • Ordklasser
   • Att berätta om sig själv och presentera någon/något.
   • Ställa enklare frågor
   • Att berätta om en stad
   • Att tala om vad man får/bör/ska göra
   • Familjen och hobbys
   • Fakta om Tyskland
 •  

  • Grammatik:
   • Ordklasser:
    • Sammanfattning av pronomen, substantiv, genus, plural.
    • Artikel (der, die, das), bestämda och obestämda.
   • Perfekt.
   • Starka och svaga verb.
   • Prepositioner som styr ackusativ och dativ.
   • Personliga pronomen i ackusativ, nominativ.
   • Rättstavning, stavning.Hur ska vi lära oss detta?
 • Hur ska vi lära oss detta?

   • Ordklass
   • Artikel
   • Plural
   • Svenska (översättning)
  • Genomgång av Pronomen (personliga och possessiva)
  • Genomgångar av rättstavning
  •         Användning av versaler och gemener.
  •  
  • Filmer/ musikvideor

Hur bedömningen kommer ske:

 • Muntlig redovisning varje lektion.
 • Läxor.
 • Hörförståelsetest.
 • Läsförståelsetest.
 • Skriftliga tester i olika former.

 

1 prov:

vecka 8 (tisdag 19.02)


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Lorensbergaskola - Tyska Årskurs 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter