Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Tema kroppen

Tjärnaängskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 februari 2019

Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Det ska vi lära oss i tema kroppen.

Det här kommer temat innehålla:

 • Namnet på kroppsdelar, deras namn och funktion
 • Berätta om skelettet och musklerna. 
 • Diskutera hur du kan påverka din hälsa.
 • Våra sinnen - känsel, lukt, syn, hörsel och smak
 • Hur kosten påverkar kroppen
 • Vikten av sömn och motion
 • Hur man sköter sin hygien 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa och skriva faktatexter 
 • Se film och titta på bilder 
 • Praktiska övningar 
 • Diskussioner 
 • Experiment

Det här kommer vi att bedöma:

 • Begrepp- att du kan benämna kroppsdelar och veta vilken funktion de har
 • Begrepp- att du kan benämna våra sinnen och hur vi använder dem
 • Du ska kunna berätta om kroppens behov och hur du kan göra för att du ska må bra.

(Se matris.) 


Läroplanskopplingar

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter