Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Historia åk 8- revolutionerna

Gemensamt Söderhamns grundskolor, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 februari 2019

"Historien har lärt oss att varken fiendskap mellan nationer eller fiendskap mellan enskilda människor kan vara för evigt" John F. Kennedy (1917-1963)

 

Vad ska vi arbeta med?

 • Europa tar form (nya uppfinningar, feodalism, handel, världshandel och städer)

 • Kolonialism och slavhandel

 • Den amerikanska revolutionen

 • Den franska revolutionen

 • Den industriella revolutionen

Varför ska vi göra detta?

I läroplanen (i det centrala innehållet) så står det att du ska arbeta med;

 • Den ökande världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige

 •  Revolutioner (stora förändringar) och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska idéer.

 • Den europeiska dominansen, imperialismen och kolonialismen.

 • Vad historiska källor kan berätta och människor och samhällen.

Hur ska vi arbeta?

 • Powerpoint

 • Filmer om varje revolution  

 • Arbetshäften

 • Eget arbete om valfri revolution (film, PowerPoint, uppsats eller annan redovisningsform)

Arbeta med 4 övergripande begrepp:

Orsak: Varför har någonting hänt? Vad beror det på?

Konsekvens: Vad blev resultatet? Vad hände, vad ledde det till?

Kontinuitet: Sammanhängande, ibland oförändlig.

Förändring: Vad har förändrats? Vem/vilka förändras det för?

Filmer/filmklipp i arbetsområdet:

 

https://urskola.se/Produkter/150567-Max-1800-tal-Revolutionernas-arhundrade

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historia åk 8- revolutionerna
Uppgifter
Frågor industriella revolutionen
Frågor franska revolutionen
Frågor amerikanska revolutionen
Powerpoint triangelhandel
Powerpoint Introduktion
Powerpoint Amerikanska revolutionen
Powerpoint industriella revolutionen
Sammanfattning industriella revolutionen
Powerpoint franska revolutionen