Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS02b

Samerna och rasism gentemot dem

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

• Genom att undersöka olika steg av fördomar och diskriminering i filmen Sameblod ska du få ökad kunskap och förståelse för samernas historia. • Genom att resonera kring filmregissörens användning av historia ska du få en ökad förståelse för hur en med hjälp av kulturella uttryck, kan använda historia för att försöka påverka sin omvärld

Planering:

v. 4 Teoretiska verktyg: Allports skala av diskriminering och motståndsstrategier. Rasismen som ideologi

v. 5 Samernas historia Film, diskussion och egna frågeställningar

v. 6. Grupperna redovisar och vi börjar se filmen Sameblod

v. 7 Vi ser klart filmen Sameblod och påbörjar analysen av filmen Sameblod

v. 8 Sportlov

v. 9 Ni skriver klart analysen av filmen Sameblod


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sameblod -filmanalys
Uppgifter
Historia 2b Sameblod