Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Procent åk 8

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Att kunna räkna med procent är viktig vardagskunskap. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatser, sportpresentationer, solchanser m.m. är ofta angivna i procentform. Förståelsen för vad procent har direkt anknytning till ditt liv som elev och som vuxen.

Det centrala innehållet:

Taluppfattning och tals användande

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Samband och förändring

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden

 

Efter avslutat arbetsområde kan du:

 • omvandla mellan bråk, procent och decimalform. Du kan använda alla tre former för att utföra beräkningar inom området.
 • förklara vad som menas med procent.
 • beräkna andelar
 • beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor.
 • göra procentuella jämförelser.
 • lösa problem och textuppgifter inom området.
 • redovisa dina uträkningar på ett strukturerar och tydligt sätt.

Begrepp på området: Bråkform, decimalform, procentform, del, det hela, andel, förändringsfaktor

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner
 • Eget arbete
 • Prov efter påsklovet

 

Länkarna nedan är youtubeklipp på genomgångar inom varje område. Se dessa innan du kommer till klassrummet så du har en förförståelse för vad undervisningen kommer handla om.

Grön/Blå kurs

Procent betyder hundradel

Växla mellan bråkform och decimalform

Beräkna andelen i procent.

Procentuell förändring

Förändringsfaktor

När förändringen är mer än 100%

Jämför och använd procent.

Röd Kurs

Vad är potenstal?

Upprepade förändringar

Ta ekvationer till hjälp

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback