Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7

Oasens Geografi Årskurs 7

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Hur ser jordklotet ut? Vilka olika zoner finns det? Spelar det någon roll att jordaxeln lutar. Vad är väder? Vad är klimat? Det kommer vi att ägna oss åt nu i vår. Vi kommer också att träna på hur man tolkar en karta och lite annat som ingår i geografins grunder.

 • Syfte
 • Ge
  analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

 

 • Centralt innehåll
 • Ge 7-9
  Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge 7-9
  Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge 7-9
  Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge 7-9
  Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge 7-9
  Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge 7-9
  Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge 7-9
  På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 •  
 • Förmågor och kunskapskrav
 • Ge 7-9
  Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge 7-9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp.
 • Ge 7-9
  Eleven för resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • Ge 7-9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, samt för resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge 7-9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • Ge 7-9
  Eleven har kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av:

 • Lärarledda genomgångar 
 • Titta på filmklipp bland annat NE:

   Klimatzoner (2:15)Kartor (7:43)

 • Läsning  i boken Geografi SOS 7 sid 4-77  Både gemensamt och enskilt.
 • Eget arbete:

  Studi.se 

  Klimat och väder  

  • Introduktion till klimat och väder

  • Lufttryck och vindar

  • Regn

  • Orkaner

  •  Passadvindar och monsunvindar

  •  ozon

  •  Klimatzoner

  • Öknar

  • Jordens klimatzoner

  • Skogen
  • Polarområdena   

  • Geografins grunder:

  • longituder och latituder

  • Geografins hjälpmedel

  • Från rund glob till platt karta

  • Världskartans kanter

  • Kortaste avståndet på en karta

  • Tematiska kartor

  • Kartprojektioner

  • GPS
  • Vatten

  • Vatten
  • vattnets kretslopp
  • rening av dricksvatten
  • rening av avloppsvatten
 •  
 •  

   

  • Göra en fördjupning kring klimatzoner 

 

Examination:

Aktivt deltagande i lektioner. 

Redovisning av fördjupningen.

Eventuellt ett prov för de som vill redovisa sina kunskaper  skriftligt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi
Uppgifter
fördjupning klimatzoner