Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Tema Djur & natur

Vollsjö skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 23 mars 2019

...

Innehåll

Under temat Djur & natur kommer vi att göra undersökningar runt om i Vollsjö där vi tittar på hur naturen ändras efter årstid, vilka djur som finns och sorterar djuren och växter i olika kategorier. 

Övergripande mål och riktlinjer

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

Konkreta mål

Du ska kunna: 

-beskriva näringskedjor

- berätta hur man ser årstidsförändringar

- berätta om hur djur och växter lever och vad de behöver för att klara sig under årstiderna

- berätta vilka djur som finns i närområdet

- sortera djur och växter i olika kategorier

- göra observationer och fältstudier i närmiljön

- plantera en växt och dokumentera hur den växer

Så här ska vi göra

Läsa texter

Göra undersökningar/experiment

Se på film 

Skriva egna texter

Rita

Så här kommer vi att bedöma ditt arbete 

Vi kommer att bedöma hur du: 

-beskriver näringskedjor

-berättar om årstidsförändringar

-berättar om djur och växter i närmiljön

-berättar vad djur och växter behöver för att överleva

-sorterar djur och växter i olika kategorier och kan berätta om vilka kategorierna är

-genomför fältstudier och observationer i vår närmiljö

-tar hand om och följer den växt du har planterat. 

 

 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Tema Djur & natur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback