Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 5

Modersmål i Tigrinja, årskurs 4 och 5

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Modersmålsundervisning har betydligt stor roll för barnets identitet, självförtroende och intellektuella förmågor. Det bidrar också till att öka barnets intelligens genom att motivera dem att lära sig nya saker och tänkande om andra kultur.

Centrala innehåll

-Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

-Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

-Muntliga presentationer för olika mottagare.

-Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

-Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

-Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

-Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Kunskapskrav för bedömning

Eleven kan läsa enkla ord, texter och berättelser med flyt genom att använda läs strategier på fungerande sätt.

- Eleven ska kunna förstå och tolka betydelsen av enkla ord och bilder.

 - Eleven ska kunna skriva olika slags texter, enkla ord och kort meningar.

 - Eleven ska kunna läsa berättelser och återberätta i klassrumet.

 - Eleven kan samtala med läraren och elevnära med flyt och ställa frågor och göra kommentarer om lektioner.

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna:

- skriva enkla ord som namnen på djur, träd, köksverktyg, etc.

 - konstruera korta meningar och skriva ett kort brev.

- läsa flytande och skriva diktamen med flyt.

- göra kort muntlig presentation och återberätta sagor.

- förstå den Eritreanska kulturen.

Undervisning

Den utformas genom:

-att skriva och läsa kurslitteraturen.

- att eleven läser och återberättar sagor och berättelser.

- att ha en kort muntlig presentation om aktiviteter som elever har gjort. - genom filmvisning om kulturen.

Tillämpning

Hur eleven skall få visa sina förmågor genom:

-en skriftlig och muntlig examen.

-att kunna göra hem läxor.

 -att delta aktivt i lektioner.

Bedömning

Här kan läraren göra en bedömning för den enskilde eleven i förhållande till kunskapskraven:

- läsförståelse.

- skrivförståelse.

- uttalförståelse.

- hörförståelse.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback