Skolbanken Logo
Skolbanken

Skogen

Bäckängens förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Skogen med Lönnebergas och saltkråkans 3 åringar

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

 Då 3 åringarna ska överskolas till Junibacken respektive Bullerbyn, så har vi tillsammans med Saltkråkans 3 åringar bestämt att vi ska försöka gå till skogen tillsammans på torsdagar.

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Målet är att barnen ska lära känna varandra mer och bli mer trygga inför överskolningen i höst.

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi brukar variera skogsturerna med vartannat promenad på våra skogsvägar bakom förskolan och vartannat lek i skogen.

När vi har lekt eller promenerat en liten stund så brukar vi ha en liten samling och äta frukt.

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter