Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Bildanalys Reklam - Åk6 - Vårbyskolan

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 12 november 2019

Vi arbetar med bildanalys och analyserar reklambilder.

Konkretiserande mål

 • Du ska analysera en reklambild.
 • Din bildanalys ska vara skriven som en sammanhängde beskrivande och reflekterande text.
 • Under svensklektionerna kommer du att bearbeta din text och arbeta med språket i din text.

 

Arbetsformer

 
 • Vi går tillsammans igenom hur man analyserar bilder och hjälpfrågorna.
 • Du kommer få välja en av de reklambilder som läraren ger dig.
 • Du ska skriva din bildanalys som en sammanhängande text.
 • Under lektionerna i svenska kommer du att utveckla och bearbeta din text.
 •  Analysen ska lämnas in skriftligt på Classroom.

 

Examination (vad och hur)

Bild:

 • Du bedöms efter hur du kan beskriva, reflektera och analysera din reklambild.
 • Du bedöms även efter hur du kan använda ord och begrepp inom bildanalys.

 

Svenska/Svenska som andraspråk:

 • Du bedöms efter hur begripligt ditt innehåll är, din struktur och språkliga variation.
 • Du bedöms efter hur väl du kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du bedöms efter hur väl du kan bearbeta din text utifrån respons.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Bild - Bildanalys Reklam - Åk 6
Bildanalys Svenska/Sva Åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter