Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5

Idrott och hälsa HT årskurs 5

Svaleboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång både för individen och samhället.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och skapar ett intresse för att vara fysiskt aktiv. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolan fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt mot andra. Eleverna ska lära sig hur man kan förebygga skador och hur fysisk aktivitet påverkar kroppen.

Undervisningens innehåll

Simning och livräddning.

Orientering.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett, båtvett och isvett, samt allemansrätten.

Hur?

Vid terminsstarten inleder vi med fyra simundervisningspass på Veberödsbadet, där vi sysslar med simträning, vattenvana, lek och livräddning. Specialundervisning för de som inte kan simma leds av utbildad simtränare dagligen i två veckors tid utöver simträningen på idrottslektionerna. Efter simperioden bedrivs uteverksamhet med olika lekar, spel och idrotter för att senare övergå i två veckors orienteringsundervisning. Eleverna tränar med hjälp av orienteringsbanor vid slingan i Veberöd för att senare avsluta med en orienteringsfriluftsdag på Revingehed.

Inneperioden innehåller olika lekar, spel och idrotter, samt rörelse till musik. Vi lägger extra vikt vid samarbete och hänsyntagande under denna period. Vi kommer även att ha teoripass där vi går in på bad-, båt- och isvett, samt allemansrätten. Efter teoretisk genomgång skriver eleverna ett skriftligt test där de bedöms.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Nedan finns de kunskapskrav för betyget E i årskurs 6 som vi jobbar mot denna termin.

Bedömning

Simning/livräddning och orientering bedöms fortlöpande under lektionspassen och vid ett avslutande test under orienterningsfriluftsdagen. Elevens kunskaper i bad-, båt- och isvett, samt allemansrätten bedöms med hjälp av ett skriftligt test efter avslutad teorigenomgång. Elevens förmåga att delta, samarbeta, variera och anpassa sina rörelser till aktiviteter bedöms fortlöpande under idrottslektionerna.


Läroplanskopplingar

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen
LPP - Idrott & hälsa årskurs 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback