Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Berättande text, åk 6

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Nu ska vi träna mer på hur spännande berättelser är uppbyggda, med en inledning och en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas. Det behövs också en avslutning som knyter ihop berättelsen.

Så här gör vi:

Vi använder "Zick-Zack, Skrivrummet" som grund under arbetsområdet.

Under arbetsområdet kommer vi att:
- träna på hur man bygger upp en spännande berättelse
- träna på de språkliga dragen som används i en spännande text
- planera och skriva en spännande text tillsammans.
- skriva en spännande text på egen hand.
- ge och ta emot respons
- förbättra artikeln efter den respons du fått

Bedömning: Se matris


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Berättande text, åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter