Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Inga Hinder

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Under läsåret kommer eleverna träffa professor Inga Hinder, som är ett specialpedagogisk material. https://www.spsm.se/date-larmaterial/larmaterialen/date-larmaterial-for-grundskolan-f-3/professor-inga-hinder/

Under läsåret kommer eleverna ha "Date" med professor Inga Hinder som är ett värdegrunds och språkmaterial som hela Östra skolan kommer att arbeta med under läsåret.

Vad betyder Date?

Delaktighet:

Alla elever ska kunna vara fullt delaktiga i skolan utifrån sina egna förutsättningar.

 

Attityder:

Är en del av tillgängligheten eftersom vi alla bidrar till att forma vår gemensamma miljö.

 

Tillgänglighet:

Tillgång till den pedagogiska, sociala, och fysiska lärmiljön är en grundförutsättning för lärande 

och utveckling och för delaktighet i gemensamma aktiviteter.

 

Elever:

Eleverna utforskar sin egen lärmiljö och agerar för ökad tillgänglighet

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter