Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1 ABC-klubben: Den magiska kulan

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver. Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar, du blir en ordbyggare. Att själv kunna läsa och förstå det som står i till exempel en bok är som en magisk upplevelse. I år kommer du att få hänga med Asta, Bea och Cesar på deras spännande äventyr.

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • läsa boken "Den magiska kulan"
 • arbeta med bokstäver, deras ljud och form
 • arbeta med ordbilder
 • arbeta med läsförståelsestrategier
 • läsa i grupp/enskilt
 • lyssna på högläsning
 • samtala och återberätta i grupp
 • arbeta med läsförståelse och bokstäver i arbetsboken

Du kommer varje vecka att få läsa ett nytt kapitel i Läseboken både i skolan och hemma för en vuxen. Genom att läsa en text flera gånger övar du upp flytet i läsningen. 

Vad ska du kunna?

Du ska kunna:

 • höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol
 • höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k
 • ljuda ihop ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus
 • namn och ljud på alla bokstäver
 • känna igen vanliga småord som ordbilder jag, hej, och, ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig
 • läsa ord som is, sol, räv
 • läsa vanliga ord med flyt, ex bok, sol, spel
 • läsa enkla ord och förstå vad de betyder
 • läsa och förstå en enkel mening, ex ”Anna leker med Ali”
 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta
 • sammanfatta
 • förklara så att andra förstår
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter 
 

Detta visar du genom att:

 • läsa högt för lärare
 • läsa högt i grupp
 • göra skrivuppgifter
 • delta i textsamtal

Förmågor som ska utvecklas

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Läsa och analysera skönlitteratur.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback