Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

1 - 3

IDROTT OCH HÄLSA år 1-3

Säteriskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv ger stor chans till att man tar med sig den erfarenheten och blir aktiv och lever hälsofrämjande genom livet.

ÅRSPLANERING 

RÖRELSE
 • Träna de motoriska grundformerna (åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, rulla, stödja balansera, kasta och fånga).
 • Träna på rörelser till musik och vidare även i takt till musiken. 
 • Redskapsövningar
 • Lekar och deras regler (samspel och samarbete) såväl inomhus som utomhus.
 • ÅR 3, praktisk vattenvana med simkunnighet. 

 

HÄLSA OCH LIVSSTIL
 • Förståelse för kroppens reaktioner och hur hälsan påverkas av fysisk aktivitet. 
 • Klädsel för olika aktiviteter.
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
 • Hygien och din kropp.
 • Kroppsuppfattning
 • 112
 
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
 • Att orientera sig i närmiljön
 • Lekar och rörelseaktiviteter i natur och utemiljöer under olika årstider.
 • Allemansrätten och dess grunder.
 • Badvett och isvett

 

ÄMNESSPECIFIKA BERGREPP
 •  Lära sig ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att sedan kunna förstå och samtala om de övergripande momenten i ämnet.

 

TILLÄMPNING

RÖRELSE
 • Deltar i olika redskapsbanor, stationer eller enskilda övningar där vi tränar de motoriska grunderna. 
 • Delta och visa förståelse till uppvärmning.
 • Härmar rörelser till musik och använder viss taktkänsla till danser. Deltar i grupp- par- eller i ringdanser.
 • Deltar i simundervisningen (år 3).

 

HÄLSA OCH LIVSSTIL
 • Teoretiskt material.

 • Leker och utövar rörelse tillsammans i given aktivitet.

 • Följer och respekterar givna regler och instruktioner. 
 • Är ombytt till idrottslektionerna och duschar efteråt. 
 • Deltar aktivt i samtal kring hälsa och livsstil

 

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
 • Visa att du förstår grunderna i allemansrätten genom att inte skräpa ner i naturen utan istället vara rädd om den. 
 • Visa förståelse för kartan och hitta i din närmiljö med hjälp av karta och väderstreck.
 • I år 1 gäller det att försöka lokalisera kartan i idrottshallen genom att plocka fram redskap efter karta. Ett första steg innan man praktiserar sin kunskap i utemiljö och närmiljö.
 • Deltaga aktivt både teoretiskt och praktiskt vid genomgång av isvett. (Lektioner sker inomhus och inte på is.)
 • Visa att man förstått vilken utrustning eller vilka kläder man behöver för viss aktivitet eller väder. Tex hjälm vid skridskoåkning och varma kläder vid kalla temperaturer. 
 • Delta i bollekar av olika slag.

 

SYFTE (att sträva mot enligt LGR11)

Undervisningen i idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen. Genom undervisningen så skall eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Få en möjlighet att utveckla sin kunskap om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa själv genom livet. 

Eleverna skall ges rätt förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor och kunskap om hur fysisk aktivitet förhåller sig till både  psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen skall ge eleverna möjlighet planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. 

Eleverna ska genom undervisningen utveckla begrepp som beskriver fysiska aktiviteter. De ska även ge förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. 

Eleverna ska genom att delta på idrotten och de fysiska aktiviteterna få möjligheter att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Att förstå värdet av ett aktivt friluftsliv genom att utveckla förmågan att vistas i naturen under olika årstider.

Undervisningen skall bidra till kunskap om risker och säkerhetsfaktorer i samband med olika fysisk aktiviteter och lära sig agera i nödsituationer både på land och i vatten.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback