Skolbanken Logo
Skolbanken

Allas Lika Värde

Stora Skedvi förskola, Säter · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Att vara en bra kompis och att ha bra kompisar är viktigt. Vi kommer under våren att jobba med att barnen genom olika uttryckssätt får visa och prata om hur man kan göra för att alla ska känna sig som en del i gruppen.

Syfte

 Att vara en bra kompis och att ha bra kompisar är viktigt. Vi kommer  under våren att jobba med att barnen genom olika uttryckssätt får visa och prata om hur man kan göra för att alla ska känna  sig som en del i gruppen. 

Genom att använda drama, sagor , film, rörelse och lek vill vi jobba för ett tillåtande och bra klimat i gruppen.

 

Vart ska vi?

 

Vi vill ge barnen strategier för hur de kan leka tillsammans med kompisar. De ska få möjlighet att lära sig respektera varandra och bemöta varandra på ett schysst sätt.

 

Vad vill vi uppnå?

 

 - att alla är välkomna på Orange.

 

- att vi på Orange kan samtala och leka med alla- att alla barn ska bli respekterade och lyssnade på.

 

- att alla på Orange ska respekteras för den man är oavsett kön, etnicitet

 

- att alla barn får möjligheten att utveckla fler olika kompisrelationer.

 

- alla barn ska få möjlighet kunna sätta ord på och prata om olika sorters känslor. 

 

-  att alla känner sig trygga på förskolan.

 

- att alla barn får ta plats i gruppen och i leken.

 

- få en inblick i barnkonventionen -  utvecklar kunskap om vad alla barn har rätt till.

 

Hur gör vi?

 

Vi ska arbeta med värdegrunden genom att:

 

- bestämma gemensamma regler tillsammans och sätta upp dem tydligt för barnen.  

 

- använda oss av kompissolen under samlingen.

 

- att vi som pedagoger delar in gruppen i mindre grupper så ofta som är möjligt. För att få kvalité i undervisningen.

 

- läsa och reflektera utifrån Kompisböckerna med barnen.

 

- Reflektera och diskutera utifrån kompisugglan tillsammans med barnen.

 

 - göra något skapande, sjunga eller dramatisera lekar utifrån kompisugglan eller kompisböckerna.

 

- samarbetsövningar.

- ta hjälp av Mark och Mylla.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter