Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 4

Vulkanutbrott

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 september 2019

Tänk att leva i ett land där det alltid kan hända ett vulkanutbrott! Varför har vi vulkanutbrott på Island men inte i Sverige? Du kommer få lära dig om olika vulkanutbrott som har hänt på Island och höra berättelser och få se bilder från människor som har upplevt vulkanutbrott på nära håll.

Det du kommer få utveckla:

I detta temat är syftet att du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
Syftet är att öka ditt ordörråd och urskilja språkliga strukturer
och att reflektera över kulturella företeelser (att leva kring vulkaner) på Island i jämförelse med Sverige.

 

Innehåll och arbetsformer

Vi läser tillsammans en bok som heter "Eldgos". Boken handlar om en flicka som träffar sin släkting som kommer från Vestmannaeyjum och upplevde att vakna mitt på natten när det började ett vulkanutbrott. Det stora vulkanutbrottet som hände mitt i byn kommer alla äldre Islänningar ihåg. 

- Vi kommer samtala och diskutera kring läsningen. 
- Vi arbetar med ordförråd och stavning på olika sätt kopplat till temat. 
- Vi ser på bilder och får höra berättelser om människor som har upplevt vulkanutbrott på nära håll och vi försöker sätta oss in i deras tankar och upplevelser. 
- Vi reflekterar över dessa kulturella företeelser och varför det är vanligt med vulkanutbrott på Island men inte i Sverige.
- Vi kommer skriva olika typer av texter (återberättande och berättande) kopplade till temat. De yngsta eleverna kan rita bilder och skriva enkla ord som det berättar om.

 Mål

  • Att du skriver en återgivande text och en berättande text kopplade till temat.
    De yngsta eleverna skriver ord eller korta meningar istället och berättar.
  • Du ska kunna förklara på isländska, på ett enkelt sätt, varför det finns vulkaner på island men inte i Sverige.
 

Bedömning

  • Jag återkopplar kontinuerligt till dig om din samtals- och skrivförmåga.
  • Du kommer få feedback på dina texter från lärare och klasskamrater.

Arbetsperiod

7-8 lektioner


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback